In juni 2015 is het startsein gegeven voor de oprichting van een VN panel in de gemeente Winsum. Dit is gebeurd op initiatief van de gemeentesecretaris. Aanleiding voor de oprichting van een VN panel is de ratificatie door Nederland van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

In feite werkt het Platform van begin af aan al op basis van gelijkwaardigheid van alle mensen, dus met en zonder handicap en/of chronische ziekte.