Twee leden van het Platform hebben op 27 november 2018 deelgenomen aan de ronde door de Bloemenbuurt in Winsum/Obergum. Het was een schouw met als doel om de toegankelijkheid te verbeteren.

De gemeente Winsum en Woningstichting Wierden en Borgen hadden de handen ineen geslagen voor een project waardoor huurders langer in hun woning kunnen blijven.

Eind 2018 is dit project van start gegaan in de Bloemenbuurt in Winsum/Obergum. Deze buurt is als eerste uitgekozen omdat hier veel voorzieningen aanwezig zijn, zoals winkels. Een aantal van deze zaken had al onze toegankelijkheidssticker ontvangen – een zichtbaar teken van goed toegankelijk zijn.

Woningstichting Wierden en Borgen voert bij haar woningen een aantal aanpassingen standaard uit. Zo wordt er aan voor- en achterzijde goede verlichting aangebracht.

Daarnaast zorgt de woningstichting er voor dat de (te) hoge opstap van de stoep bij de voordeur verdwijnt. Hierdoor worden de woningen zelf toegankelijker.

De gemeente op haar beurt gaat zorgen voor een betere toegankelijkheid van de woonomgeving. Te denken valt aan openbare paden, stoepen, op- en afritjes e.d.

Om te bekijken wat er zoal aan aandachtspunten is, was er op 27 november 2018 een buurtschouw georganiseerd. Daaruit zijn diverse punten naar voren gekomen die in aanmerking komen voor verbetering. In het algemeen zijn deze ook elders toe te passen.

De Bloemenbuurt zal dus zeker toegankelijker worden, maar ondanks berichtgeving in de media (zoals dit bericht via RTV Noord) toch niet volledig levensloopbestendig. Zo kan niet ieder type rolstoel bij deze huurwoningen naar binnen (dit i.v.m. de deurbreedte).

Wel is het zo dat de voorgestelde aanpassing van de huurwoningen ervoor zorgt dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Dat is ook heel wat waard.