Op een goede verkiezingsdag al weer zo’n 15 tot 20 jaar geleden, hebben twee leden van het Platform samen met een wethouder in de gemeente Winsum een rondje stembureaus gedaan. Alle locaties zijn daarbij bezocht. Dat heeft er toe geleid dat een paar locaties zijn afgekeurd omdat ze absoluut ontoegankelijk waren. Dat wil niet zeggen dat de overgebleven locaties optimaal zijn. En er zijn nog steeds dubbele deuren, deurdrangers, drempels, opstapjes etc.

Verder zijn er dan wel voor rolstoelen aangepaste stemhokjes, maar het zou prettig zijn als ook mensen op hun scootmobiel bij het schrijfblad kunnen komen. Het wordt wel eens vergeten dat de scootmobiel in veel gevallen buitenshuis het alternatief is voor een rolstoel.

In 2014 heeft het Platform de toegankelijkheid van de stemlokalen en de stemhokjes opnieuw onder de aandacht van de gemeente Winsum gebracht. Dit heeft er toe geleid dat in maart 2015 bij een aantal stembureaus een proefopstelling is gedaan met stemhokjes waar mensen met hun scootmobiel direct bij kunnen komen. Verder zijn op alle locaties in de gemeente rolstoelen neergezet, zodat men de eigen (reis)rolstoel thuis kon laten. Dat maakt het bijvoorbeeld ook gemakkelijker voor de vrijwilligers die zo’n dag meerdere mensen naar het stembureau brengen. En voor het stembureau in Garnwerd heeft de gemeente apart een tijdelijk opritje laten maken. Dat is daarna geschonken aan de school, waarin het stembureau gevestigd was.

Uit onze eigen constatering  en de gegevens van een landelijk inspectieteam dat een paar stembureaus in de gemeente Winsum heeft bezocht, is gebleken dat er zaken voor verbetering vatbaar zijn. Zo wordt nog wel eens vergeten om de deurdrangers uit te schakelen bijvoorbeeld. Op 30 november 2015 heeft het Platform dit met burgemeester Michels besproken. De uitkomst van het gesprek is dat de gemeente Winsum voortgaat op de ingeslagen weg om het stemmen voor mensen met een beperking toegankelijk te maken. In elke plaats in de gemeente Winsum zal in april 2016 in ieder geval een stemlokaal toegankelijk zijn.