Voor de statistiek op deze pagina de storingen en oorzaken (voor zover ons bekend) van de lift op het station van Winsum.

Vooraf de opmerking dat bij een lift een beschikbaarheid van 99% als norm gesteld kan worden. Dat betekent dat de lift op jaarbasis maar 3 tot 4 dagen buiten gebruik zou mogen zijn wegens een storing of defect.

2016
Alleen al in januari had de lift op 4 dagen te kampen met een defect. Daarmee waren al de storingsdagen voor een heel jaar ‘opgebruikt’. Eind februari stonden er 17 storingsdagen op de teller. Net zoveel als in heel 2015! De eindstand van 2016 kwam uiteindelijk uit op 43 dagen, dat is 11,75% van het jaar.

11 januari – oorzaak onbekend
25 januari – lift defect door oproepknop die “bleef hangen”
28 januari storing gemeld; 29 januari herstelmelding – oorzaak onbekend
1 en 2 februari – blikje op ondergeleiderail van de lift
5 februari – oorzaak onbekend
8 februari – geleiders vuil
9 februari – oorzaak onbekend
15 februari- oorzaak: een stok
16 februari – oorzaak onbekend
19 februari – oorzaak onbekend
22/23 februari – oorzaak: rommel in de liftschacht (vandalisme)
23/24 februari – wederom storing met oorzaak rommel in liftschacht (vandalisme)
26 februari – opnieuw storing met oorzaak rommel in de liftschacht (vandalisme)
29 februari – ’s avonds niet hersteld of opnieuw defect; oorzaak: vandalisme
2 en 3 maart – vandalisme: lege blikjes
7 maart – ontregeld door pakje sigaretten

De gehele maand april was de lift storingsvrij. Er zijn bovendien maatregelen genomen. zo is het bedieningspaneel van de lift vervangen door een vandalismebestendiger exemplaar. Daarnaast wordt er meer toezicht gehouden door BOA en politie.

31 mei storing gemeld, dezelfde dag verholpen – oorzaak onbekend
1 juni opnieuw storing aan de net herstelde lift, dezelfde dag verholpen – oorzaak onbekend
22 juli – zelfde dag hersteld; oorzaak vandalisme

Augustus: geen storingen bekend

6 en 7 september – storing gemeld; hersteld
17 oktober – storing gemeld (al langer schade) en zelfde dag verholpen; vandalisme
19 en 20 oktober- lift defect door gebroken staalkabel; hersteld
20 en 21 oktober – nieuwe storing na herstel 20 oktober; herstelmelding 21 oktober; oorzaak: ingevallen herfstbladeren die de sensoren ontregelden
24 oktober – lift opnieuw in storingstand; oorzaak: schachtdeuren ontzet t.g.v. vandalisme
4 november – herfstbladeren voor sensor
13 en 14 november – afval in de liftschacht
20 november – steen voor sensor
23 november – herfstblad voor sensor
28 november – vandalisme
3 december – defecte deur (vandalisme)
4 en 5 december – twee defecte deuren (vandalisme)
9 december – defect onderdeel
10 december – lift moest worden gereset
12 december, woensdagochtend 13 december hersteld – versleten stuurblok
20 december – defecte grendel

2015
Dit jaar begon met vuurwerkschade die op 16 december 2014 veroorzaakt was. In totaal telde de lift (voor zover ons bekend) in 2015 17 storingsdagen, dat is 4,65% van het jaar. Dat lijkt gunstiger dan de situatie in 2014. Maar wanneer de uitzonderlijke vuurwerkschade buiten beschouwing wordt gelaten, is de lift in 2015 juist vaker buiten gebruik geweest.

1 januari – oorzaak vuurwerkschade december 2014
6 t/m 8 januari – oorzaak onbekend
5 t/m 9 februari – oorzaak onbekend
1 t/m 5 juni lift twee maal direct achter elkaar defect – oorzaken: in liftschacht gegooide rommel en glaswerk
6 november lift defect; dezelfde dag gerepareerd – oorzaak niet bekend
30 november lift defect; dezelfde dag gerepareerd – oorzaak niet bekend
14/15 november lift toegetakeld maar werkt wel; schade is op 16 november doorgegeven aan ProRail; eind november een sticker met de melding dat de schade is geconstateerd; 7 december ruiten vervangen
6/7 december; lift defect; gerepareerd 7 december ’s ochtends vroeg – oorzaak niet bekend

2014
In 2014 is op 25 dagen sprake geweest van een defect aan de lift (dat is 6,85% van het jaar). Twee maal was het voor een langere periode. Zo was de lift in augustus 2014 vijf dagen achtereen buiten gebruik; en vanaf 16 december tot het eind van het jaar in totaal 15 dagen aaneengesloten. Dit laatste was het gevolg van vuurwerkschade.

2002 t/m 2013
Ook vaak defect; geen overzicht bijgehouden.