Een scootmobiel kan iemands bewegingsvrijheid enorm vergroten. Maar toch is het vaak wennen. Niet alleen hoe ermee te rijden, maar ook hoe daarmee (veilig) het verkeer in te gaan.

Bij het afleveren van de scootmobiel krijgt men uitleg over de bediening en loopt de begeleider een klein stukje mee. De dagelijkse praktijk is van een heel andere orde. Daar kan men tegenop zien, of vervelende ervaringen mee opdoen. Ook situaties die eng gevonden worden kunnen afschrikken. Het gevolg is dat een scootmobiel die juist bedoeld is om iemands mobiliteit te vergroten – helaas – te vaak in het schuurtje blijft en de berijder thuis.

Op 1 september 2016 werd er een cursusmiddag georganiseerd in de gemeente Winsum. De 15 deelnemers kwamen uit Adorp, Baflo, Garnwerd en Winsum. Ze kregen theorie, een vaardigheidsparcours en een praktijkrit voorgeschoteld. De training werd gegeven door ervaren instructeurs van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie.

De praktijkrit voerde door het dorp Winsum. Daarbij was speciale aandacht voor een aantal lastige situaties, zoals de tunnel onder het spoor door.

met de scootmobiel door de spoortunnel

De deelnemers waren na afloop enthousiast. Sommigen van hen hadden vooraf tegen de middag opgezien, maar waren blij toch gekomen te zijn. Men had er veel van opgestoken. Daarnaast werkte het weer enorm mee. En er hing een gezellige sfeer. Kortom: het had ook veel van een gezellig uitje. Aan het eind van de trainingsmiddag kregen de deelnemers een certificaat uitgereikt.

De deelnemers kunnen nu met meer zelfvertrouwen en daardoor ook met meer plezier met hun scootmobiel op pad.

Naast de ‘gewone’ deelnemers is wethouder Marc Verschuren op een scootmobiel meegereden met de praktijkrit. Hij wilde zelf een keer ervaren hoe het is om op een scootmobiel door Winsum te rijden. Het bleek voor hem een eye opener. Hij is dan ook van mening dat een scootmobieltraining zeker van belang is en voor herhaling vatbaar.

Tijdens de praktijkrit zijn situaties in beeld gekomen waar wat mee gedaan moet worden. Zo wordt bijvoorbeeld de spoortunnel onoverzichtelijk gevonden en blijft men het liefst op het midden van de weg rijden wanneer het aan de zijkant teveel helt. Een enkeling heeft namelijk al ervaring met het omkiepen wanneer je dan toch netjes aan de kant probeert te gaan rijden.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum, plaatselijk mede-organisator van de scootmobieltraining, gaat met deze punten aan de slag en in gesprek met de gemeente.

Overigens had het Platform in 2013 al eens bij de gemeente geopperd om een cursus of training voor scootmobielrijders te organiseren. Maar de tijd leek toen nog niet rijp. In 2015 is het verzorgen van dergelijke trainingen op provinciaal niveau opgestart in het kader van het project Verkeerswijzer.