In 2013 probeerde het Platform bij de gemeente aandacht te krijgen voor nut en noodzaak van een cursus voor scootmobielgebruikers. Maar het idee was dat instructie door de WMO-leverancier bij aflevering wel volstond.

Een korte uitleg thuis over de bediening van een scootmobiel – inclusief een klein eindje rijden – garanderen namelijk niet dat de scootmobielgebruiker zich ook zeker en veilig genoeg voelt om met dit vervoermiddel op pad te gaan. Te vaak zorgt dit ervoor dat een scootmobiel on(der)benut in de schuur blijft staan. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een vervoermiddel dat juist tot doel heeft iemand mobieler te maken.

Verder neemt het aantal scootmobielgebruikers toe. Behalve via de WMO zijn scootmobielen ook gewoon particulier aan te schaffen. Dat betekent dat de scootmobiel niet alleen vaker in het verkeer wordt gezien, maar ook dat er meer ongelukken mee gebeuren.

Toen zich een provinciaal project voordeed, is het Platform in 2016 de lokale mede-organisator geweest van een scootmobieltraining. En omdat er behoefte aan bleek, heeft het Platform in 2018 zelf een scootmobieltraining georganiseerd.

We sluiten niet uit dat we op termijn weer een training organiseren.

Voor een verslag van de eerdere scootmobiel trainingen, klik op:

Scootmobieltraining 2016 en/of Scootmobieltraining 2018

Advertenties