Het Platform richt zich op diverse vormen van toegankelijkheid. En dat niet alleen tijdens de week van de toegankelijkheid, maar het hele jaar door.

Toegankelijkheid heeft veel gezichten. Naast de toegankelijkheid van gebouwen (kun je binnen komen en je daarna ook binnen zelfstandig verplaatsen?) en de openbare ruimte buiten (zijn er op straat obstakels die je hinderen?) bestaat er ook toegankelijkheid van informatie (kun je bij de informatie komen die je nodig hebt; en is die informatie ook begrijpelijk?). En niet te vergeten: hoe toegankelijk zijn anderen in het laten meedoen en -denken van mensen met een beperking?

De meeste inwoners van de gemeente Winsum kunnen iets van onze activiteiten merken in de openbare ruimte. Zo is de nieuwe gladde trap bij het station van Winsum op verzoek van het Platform ruw gemaakt; is er een hellingbaan gekomen naar het zitje bij de waterkant bij Obergon; is het gat tussen treeplank en trein op een van de perrons in Sauwerd verkleind; en hebben we een eigen plan ingediend bij gemeente en ProRail om het treinperron in Winsum zonder lift toegankelijk te maken. Dit plan had gerealiseerd zullen zijn, ware het niet dat ProRail eerst het ontwerp presenteerde en pas daarna bodemonderzoek deed. Dat onderzoek wees uit dat de kosten veel hoger zouden uitvallen dan eerst gedacht.

Verder hebben leden van het Platform geadviseerd bij het toegankelijk inrichten van winkelcentrum Obergon; het dorpscentrum van Winsum; en van de Bloemenbuurt in Obergum.

Ook situaties die minder zichtbaar zijn vragen om aandacht. Een voorbeeld daarvan zijn de paden op begraafplaatsen. Paden voorzien van grind/steenslag of schelpen, zijn vaak slecht of zelfs helemaal niet begaanbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Vergroening van de begraafplaatsen bleek vervolgens ook geen ideale situatie op te leveren.

Maar het komt ook voor dat onze leden elders adviseren. Zo heeft een van onze leden het voorstel gedaan om het gebied De Slufter op Texel toegankelijk te maken voor mensen met een rolstoel of scootmobiel. Dat is in overleg met haar ook uitgevoerd.