Begin 2014 heeft het Platform Gehandicaptenbeleid zelf een schets gemaakt voor een hellingbaan bij het perron te Winsum. Dit ter vervanging van de lift. Of het ook precies zo door ProRail zal worden uitgevoerd, is nog niet bekend. In ons voorstel komt (om genoeg ruimte te krijgen voor de hellingbaan) er een nieuwe trap op de plek van de lift en zal de locatie van de oude trap het startpunt worden van de helling.
img_0096