In 1973 is het zo ver dat een grote wens zal worden uitgevoerd, te weten de aanleg in Winsum van een tunnel als fiets- voetgangersverbinding tussen het dorp ten westen en de nieuwbouw ten oosten van het spoor.

De NS zal de aanleg gaan uitvoeren in opdracht en op kosten van de gemeente Winsum. De NS stelt de eisen en specificaties op; en zal zorg dragen voor het ontwerp en toezien op de uitvoering.

Aan het oorspronkelijke plan voegt NS zelf een eigen wens toe, te weten een opgang vanuit de tunnel naar de perrons (er waren toen twee perrons, te weten het eilandperron en een perron aan de westzijde dat voor reizigers directe toegang had vanuit het dorp). Daarnaast blijft de gelijkvloerse overgang bestaan vanaf de westzijde van het spoor naar het eilandperron.

De gemeente had in haar oorspronkelijke plan geen connectie met het station in gedachten. Door toevoeging van de NS-wens krijgt de ondergrondse plaatselijke verbinding dus ook de functie van stationstoegang.

Hierna gaan de voorbereidingen van start. Uit stukken blijkt dat in 1975 de bodemgesteldheid bij het station bekend is.

In 1976 is het bestek klaar met daarin alle specificaties ten behoeve van de tunnel. Dit is opgesteld vanuit NS. NS heeft dus niet alleen (via een dochtermaatschappij) zorg gedragen voor het ontwerp volgens eigen eisen – voorafgegaan door onderzoek ter plaatse en berekeningen – maar schrijft ook voor hoe het werk door derden (aannemers) dient te worden uitgevoerd. En NS ziet er ook op toe dat het zo wordt uitgevoerd.

De tunnel wordt in 1977 opgeleverd. De opgang naar het eilandperron bevindt zich dan aan de noordzijde van de tunnel, waar nu het fietspad loopt.

In de periode 2000-2002 wordt het stationsgebied aangepakt inclusief de tunnel. Het resultaat is dat het perron ten westen van de sporen verdwijnt en idem de gelijkvloerse oversteek naar het eilandperron. In de tunnel wordt de trapopgang verplaatst van de noordzijde naar de zuidzijde, de huidige locatie. Daarnaast wordt nieuw element een tweedehands lift aangebracht.

Voor de realisatie van lift en trap op de huidige locatie is een doorbraak in de tunnelwand nodig geweest. Immers deze wand had oorspronkelijk geen opgang naar het perron.

Een jaar of tien later vinden er opnieuw werkzaamheden plaats. Zo wordt er een hellingbaan aangelegd tussen de tunnel en het busstation. Dit project is in 2014 afgerond.

Voor alle hierboven genoemde werkzaamheden zijn berekeningen, onderzoeken e.d. nodig en ook uitgevoerd. Dus al in 1975 wist men de bodemgesteldheid ter plaatse. En in 1976 was het bestek van de tunnel bekend, dus de constructie. Vervolgens is er aan het begin van deze eeuw werk verzet waarvoor opnieuw (grond)onderzoek en berekeningen nodig waren vanwege aanpassingen in en aan de tunnel (verplaatsen trap en plaatsing lift). Idem bij de aanleg van de hellingbaan naar het busstation. Dit laatste is bovendien zeer recent geweest.

Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat ProRail in 2017 – na bovendien al het definitieve ontwerp van de liftvervangende hellingbaan gepresenteerd te hebben – plotseling voor onverwachte zaken is komen te staan waardoor de hellingbaan ineens zoveel duurder zou uitpakken.

Een professioneel bedrijf als ProRail moet zeker alle gegevens m.b.t. de constructies en voorbereidend onderzoek in het stationsgebied te Winsum zelf ter beschikking hebben. Als een burger zelf al het een en ander kan vinden in openbare archieven en op andere wijzen navraag kan doen om tot deze conclusie te komen…

Dat ProRail desondanks aangeeft dat er plotseling sprake zou zijn van onverwachte tegenvallers, is erg mild uitgedrukt heel erg onwaarschijnlijk te noemen.

Of ProRail heeft z’n huiswerk niet gedaan, of het is een overvaltactiek – maar doe dat niet ten koste van mensen die fysiek moeite hebben met de bereikbaarheid van het perron. En dat ook nog eens na hen – en de gemeente – lange tijd voorgehouden te hebben dat alles in kannen en kruiken was. Dat heeft namelijk de schijn van ‘de kluit belazeren’! Ook omdat een hellingbaan uiteindelijk goedkoper is dan iedere keer de lift te vervangen door een nieuwe lift.

Bovendien: het wemelt bij het station van Winsum al van de toegangen met een helling, immers die leiden de tunnel in. Waarom dan ook geen helling vanuit diezelfde tunnel naar het treinperron?

Daarom onze petitie Voor de aanleg van een hellingbaan.