De eerste lift op het station van Winsum, waar we het nodige mee hebben beleefd, was op 17 oktober 2018 buiten gebruik gesteld wegens vervanging door een nieuwe.

Op 16 november kwam het bericht dat de nieuwe in gebruik is gesteld. En we hopen dat deze inderdaad vandalismebestendiger is, zoals ons keer op keer is meegedeeld.

Want vandalisme was tot nu toe de meest voorkomende oorzaak bij uitval. Een  reden om de oude nog uit te zwaaien met een klein anti-vandalismeproject met leerlingen van AOC Terra.

Anti-vandalismeproject lift station Winsum 12 oktober 2018
Anti-vandalismeproject bij stationslift Winsum 12 oktober 2018

Maar helaas, de eerste storing is al op maandag 19 november. Deze wordt dezelfde dag verholpen. De oorzaak is volgens ProRail het net in gebruik zijn van de lift. Dan gaan zaken zich nog “zetten”.