Op 17 oktober 2018 werd ‘ie buiten gebruik gesteld: de eerste lift op het station van Winsum.

Na ons een aantal jaren intensief met deze lift beziggehouden te hebben, was onze laatste activiteit een klein anti-vandalismeproject met leerlingen van AOC Terra op 12 oktober 2018.

Anti-vandalismeproject lift station Winsum 12 oktober 2018
Anti-vandalismeproject bij stationslift Winsum 12 oktober 2018

Onderstaand alles wat hieraan vooraf ging…

In 2002 kreeg het station van Winsum een lift. Geen nieuwe, maar een tweedehandsje van station Zwolle. Hiermee zouden mensen voor wie traplopen geen optie is, toch met de trein kunnen reizen. In januari 2003 is de lift officieel in gebruik genomen.

De lift was vanwege z’n leeftijd en door vandalisme te vaak defect. En dan sta je daar met je scootmobiel, rollator of krukken en je kunt het perron niet op of af… En ook voor reizigers met een kinderwagen of boodschappentrolley is dit erg lastig. Dus problemen met deze lift troffen veel reizigers, ook ‘gezonde’. NB: het treintype dat sinds september 2007 op het traject rijdt, Spurt geheten, is als eerste in Nederland volledig rolstoeltoegankelijk!

Lift kapot - Opname RTV Noord aug. 2014
Lift kapot – item RTV Noord 13 augustus 2014

Het Platform Gehandicaptenbeleid heeft besloten dan maar zelf letterlijk een alternatief voor de lift te schetsen en onder de aandacht te brengen. Daarbij is uitgegaan van een hellingbaan. Die heeft namelijk geen mechanische onderdelen en is bovendien vandalismebestendig. De schets van de voorgestelde nieuwe situatie is doorgegeven aan ProRail.

Toen begin juni 2015 de lift het binnen een week twee maal opgaf (en daarmee vijf dagen buiten gebruik is geweest!) heeft ProRail toegezegd de mogelijkheid van een alternatief te willen onderzoeken. Dit in combinatie met een onderzoek naar de sociale veiligheid op het station van Winsum.

Eind januari 2016 laat ProRail een journalist van de Ommelander Courant weten dat er concrete plannen zijn voor vervanging van de lift door een helingbaan. Dat zou gepland zijn voor 2018, het jaar waarin hetvoor de lift einde technische levensduur is. Of de lift het zo lang zou uithouden? Het jaar 2016 begon al met een record aantal storingen…

Reden voor de PvdA in de gemeente Winsum om de wethouder vragen te stellen of de mogelijkheid van voorfinanciering ook is inderzocht. In dat geval kan de aanleg wel eerder worden uitgevoerd. Het bedrag wordt dan in 2018 door ProRail terugbetaald aan de financier(s).

Echter op 27 juli 2016 wordt duidelijk dat voorfinanciering geen versnellend effect heeft. ProRail heeft de aanleg van de liftvervangende hellingbaan ingepland voor 2018 en daarvoor ook zelf de financiering geregeld. Tot dan is het duimen dat de lift het blijft doen. Want het blijft defecten en storingen regenen.

Toen duidelijk werd dat de lift in 2016 zeker 1 op de 10 dagen niet werkte (de eindstand kwam uiteindelijk iets hoger uit, te weten op 11,75%), heeft het Platform op 16 november bij de gemeente een verzoek ingediend. De vraag was of de gemeenteraad en het College van B&W er zich bij ProRail sterk voor willen maken dat de hellingbaan zo vroeg mogelijk in 2018 wordt aangelegd. En onder het motto ‘je weet nooit hoe een koe een haas vangt’ hebben we zelfs in december de Sint aangeschreven.

Op 1 juni 2017 heeft ProRail aan ons Platform in het gemeentehuis te Winsum, in de raadszaal, een presentatie gegeven van de aan te leggen hellingbaan. Het ontwerp zag er erg goed uit. En ook voor de uitvoering van de werkzaamheden was een elegante oplossing bedacht, waardoor de overlast voor mensen die niet met de trap kunnen minimaal zou zijn.

Echter, op 6 oktober 2017 ontvingen wij bericht van ProRail dat onderzoek ter plaatse had aangetoond dat de kosten van de hellingbaan veel hoger zouden uitpakken dan eerst geschat. En ProRail heeft op basis daarvan besloten van de hellingbaan af te zien. Dit na bijna twee jaar iedereen voorgehouden te hebben dat de hellingbaan er kwam en alles geregeld was wat betreft de financiering.

Omdat wij van mening waren dat ProRail aantoonbaar genoeg informatie ter beschikking heeft om alle kosten vooraf goed te kunnen inschatten – en dus de argumenten voor het afblazen van de hellingbaan ongeloofwaardig zijn – is er gestart met een Petitie voor aanleg van de hellingbaan. Een hellingbaan is namelijk niet alleen betrouwbaarder, maar uiteindelijk ook goedkoper dan een lift steeds door een lift te vervangen.

Deze petitie is op 30 januari 2018 in Den Haag aan leden van de Tweede Kamer overhandigd. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van deze petitie aangegeven dat ProRail voor een robuuste oplossing moest zorgen. Maar ze gaf daarbij geen concrete oplossingsrichting aan. Het resultaat: een nieuwe lift…

De lift heeft sinds de eerste maanden van 2018 weinig problemen meer gegeven. Dit valt samen met een beter toezicht op het stationsgebied door politie en BOA’s. Iets waarvan wij menen dat het verborgen extra liftkosten zijn. Hoewel betaald uit een ander potje dan dat van ProRail, gaat het wel om extra geld dat blijkbaar nodig is om de lift in bedrijf te houden.

Lift defect en schade
Voor de statistiek de storingen en schade in 2017 en 2018 (voor zover ons bekend). Voor de gegevens tot en met 2016 is een aparte pagina aangemaakt.

2018

3 januari – liftopsluiting, 2 tieners en fiets door brandweer uit lift bevrijd ; blijkt vandalisme
26 januari – deuren bleven open staan, zelfde dag hersteld ; oorzaak: vandalisme

1/2 februari – deuren stonden open; op 2 februari gemeld en hersteld (WinsumNieuws had op 1 februari alleen over de storing bericht) ; oorzaak: vandalisme, jeugd had deuren ontzet
7 februari – liftopsluiting, persoon door brandweer bevrijd ; oorzaak vandalisme

20 maart – storing deurcontacten; zijn op 21 maart vervangen

2017
17 januari – voeding uitgevallen, oorzaak onbekend

23 februari – lift buiten gebruik t.g.v. vandalisme

Hierna vertoont de lift gedurende de maanden maart t/m mei geen storingen.

13 juni – fotocellijst achterover gedrukt waardoor die tegen deuren liftkooi aanliep

In juli en augustus geen storingen bekend.

23 september – melding, maar geen storing geconstateerd door ProRail

26 oktober – melding, resultaat: onbeheerde fiets aangetroffen

November en december geen meldingen bekend.

2016
Totaal aantal dagen met storingen in 2016: 43. Het record van 2014 is daarmee ruim gebroken. In dat jaar waren er ‘maar’ 25 dagen met buiten-gebruiksituaties… Globaal genomen zou een lift een beschikbaarheid moeten hebben van 99%. Dus dat betekent een uitval van 1% wat omgerekend 3 a 4 dagen op jaarbasis zijn! In 2016 was de uitval 11,75%…
Klik hier voor de details.

2015
In totaal is in 2015 op 17 dagen sprake geweest van een niet-werkende lift. Dat is 4,65% van het jaar. Dat lijkt gunstiger dan in 2014, maar wanneer de uitzonderlijke vuurwerkschade van eind 2014 buiten beschouwing wordt gelaten, dan is de lift in 2015 juist vaker ‘gewoon’ defect geweest.
Klik hier voor de details.

2014
In 2014 is op 25 dagen sprake geweest van een defect aan de lift (dat is 6,85% van het jaar). Twee maal was het voor een langere periode. Zo was de lift in augustus 2014 vijf dagen achtereen buiten gebruik; en vanaf 16 december tot het eind van het jaar in totaal 15 dagen aaneengesloten. Dit laatste was het gevolg van vuurwerkschade.
Klik hier voor de details.

2002 t/m 2013
Ook vaak defect; geen overzicht gemaakt.

In 2008 werd een gestrande reiziger met scootmobiel van het perron gehaald door de vrijwillige brandweer van Winsum. Op de heenreis diezelfde dag deed de lift het nog…

image
5 brandweermannen nodig voor 1 scootmobiel

De reiziger in kwestie heeft hierop van de toenmalige wethouder vernomen dat de gemeente in het vervolg niet kon instaan voor de vergoeding van de kosten van de brandweer. Het devies is met de trein naar een ander station te reizen. Hoe dan weer in Winsum te komen, dat moet de reiziger zelf maar uitzoeken. De onkosten moet de reiziger ook zelf maar verhalen op Arriva (naar de mening van het Platform is dit niet terecht, want het probleem ligt niet bij Arriva, maar bij ProRail).

Na dit voorval in 2008 is het nog een aantal keer voorgekomen dat verschillende nietsvermoedende scootmobielers pas na uitstappen merkten dat de lift het niet deed. De paar meter tussen het station en de openbare weg zijn dan niet te overbruggen. En dat terwijl de toegang van een station of halte onbelemmerd dient te zijn. En dan maakt het niet uit aan welke kant van de belemmering een reiziger strandt: er is een belemmering!

Oh ja, en dan is er nog een obstakel: de meldzuil op het perron maakt gebruik van het gesproken woord. Dat systeem is niet bruikbaar voor mensen die doof of slechthorend zijn. Ook ProRail heeft het liefst dat je de storing telefonisch meldt…