Er zijn diverse hulpmiddelen die via de WMO verstrekt worden. Maar rolstoelen zijn de meest wezenlijke, omdat ze de vervanging zijn van wat mensen normaal gesproken met de eigen benen doen: je verplaatsen, zowel in huis als buiten de deur.

Doet een rolstoel het niet, dan is de gebruiker erg onthand en afhankelijk van anderen.

Hoe er omgegaan wordt met defecten aan rolstoelen, is dan ook een goede graadmeter hoe er omgegaan wordt met afhankelijke clienten. Want zij kunnen immers niet zonder hun rolstoel en hebben ook geen eigen keuze in WMO hulpmiddelenleverancier.

Omdat de eigen gemeentelijke hulpmiddeleverancier behoorlijke steken laat vallen, hebben we een brandbrief opgesteld.