Vaak wordt bij ontoegankelijkheid van gebouwen gedacht aan trappen, hoge stoepen en onneembare drempels. Het grootste obstakel blijkt in de gemeente Winsum echter de deurdranger te zijn.

Heel veel panden die in het kader van onze toegankelijkheidsstickeractie bezocht zijn hadden er eentje op de buitendeur. Niet zelfstandig binnen kunnen komen (hoe goed toegankelijk en drempelloos het binnenin ook mag zijn) betekent niet-toegankelijk. Immers je kunt mensen niet buiten laten staan tot iemand komt helpen om binnen te komen. Zeker niet in de koude tijd van het jaar en bij regen.

Vandaar een oproep: vervang de deurdrangers door een toegangsvriendelijker systeem of haal ze weg. Dan komen we graag bij u binnen als bezoeker en/of klant.