Verpleeghuizen luiden de noodklok: de mensen die nu instromen hebben een complexe zorgproblematiek. De verpleegkundigen zijn hiertoe niet of onvoldoende opgeleid. De patiëntveiligheid komt hierdoor in gevaar.

Als oorzaak wordt genoemd het feit dat mensen door de veranderingen in de zorg steeds langer thuis moeten blijven wonen. Daardoor komen ze veel later en met een complexere zorgvraag in een zorginstelling.

Het noodklokverhaal vertelt niet hoe het gesteld is met de patiëntveiligheid in de voorafgaande periode. In de thuissituatie vindt namelijk het steeds complexer worden van de zorg plaats totdat het inderdaad niet anders kan dan dat de patiënt naar een zorginstelling moet. Net zo complex dus. Alsof mantelzorgers daar wel op voorbereid zouden zijn.

Mantelzorgers hebben in de meeste gevallen helemaal geen verpleegkundige achtergrond. En toch wordt er van hen verwacht dat zij zo lang mogelijk iemand thuis kunnen verzorgen. Dat betekent complexe zorg verlenen. Ook al is de mantelzorger hiertoe niet gekwalificeerd.

Wanneer de noodklok geluid wordt door zorginstellingen, dan kan een noodklok voor de mantelzorgers niet achter blijven. Want hoe je het ook went of keert, de patiëntveiligheid geldt in de thuissituatie evenzo goed als in een zorginstelling.