Deze week wist journalist Hielko Merkus van de Ommelander Courant, een klein zelfstandig nieuwsmedium in het grote NDC-gebied, opnieuw informatie van ProRail te krijgen dat met recht een primeur kan worden genoemd. Zelfs de gemeente bleek nog niet op de hoogte!

In juni 2015 was Merkus dit namelijk ook al gelukt met de toezegging door ProRail dat er een onderzoek zou worden gedaan naar de haalbaarheid van een hellingbaan bij het station van Winsum. Het Platform had daartoe namelijk een voorstel ingediend.

Nu, de laatste week van januari 2016, kwam op Merkus’ vraag hoe het daarmee stond het antwoord dat de lift bij einde technische levensduur inderdaad vervangen zal worden door een hellingbaan. ProRail had Movares, het vroegere Holland Railconsult, laten kijken naar het voorstel van het Platform. Het besluit om een hellingbaan aan te leggen is genomen en het financieringstraject gestart.

We moeten nog wel geduld oefenen: pas in 2018 is het volgens planning exit lift. Maar de voorbereidingen zijn in gang gezet, dus dat werk is al gedaan op het moment dat de lift zelf besluit om voortijdig de dienst definitief te staken.

Tot dan blijft het behelpen: in deze eerste maand van 2016 was de lift al vier maal buiten gebruik door een storing…