– – – – – – –

Meldingen:

Stem mee zodat we in 2020 weer scootmobieltrainingen kunnen geven.

 

Op 10 maart is er een Informatie-avond over slechthorendheid voor zowel slechthorenden als horenden

De aanmelding voor de Cursus ondersteunende gebaren 2020 is gesloten. De cursus is op 3 februari gestart.

– – – – – – 

De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid maakt zich sinds 1994 sterk voor de inwoners van de toenmalige gemeente Winsum nu gemeente Het Hogeland met:

  • een lichamelijke beperking en/of
  • een verstandelijke/mentale beperking en/of
  • een chronische ziekte

Daarbij maakt het niet uit of dit aangeboren of niet-aangeboren is.

De leden van het Platform zijn zelf ervaringsdeskundig. Dat wil zeggen dat zij zelf een beperking en/of chronische ziekte hebben; of ervaring daarmee als mantelzorger.

Vaak staan anderen er niet bij stil dat er in het dagelijkse leven de nodige ‘obstakels’ zitten. Dit varieert van het slecht toegankelijk zijn van gebieden of gebouwen tot het slecht toegankelijk zijn van informatie.

Het Platform signaleert dergelijke ‘obstakels’, informeert, is meldpunt en gaat er mee aan de slag. Dat gebeurt op eigen initiatief of via overlegvormen waaraan leden van het platform deelnemen. Dat gebeurt zowel binnen de gemeente als in groter verband buiten de gemeente.

Voor vragen en andere meldingen zie het contactformulier.